Acest site a fost creat pentru programarea 2007 - 2013.

      Actualul site al FLAG Giurgiu este www.flag-giurgiu.ro

 

    FLAG ,,Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean’’ este un parteneriat public-privat de tip LEADER, înfiinţat în baza OG 26/2000, constituit sub forma de Asociaţie fără scop patrimonial, independentă, apolitică şi non-profit.

          Membrii acestui parteneriat sunt: Consiliul Judetean Giurgiu, Directia Judeteana de Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului Giurgiu, Centrul de Afaceri Transfrontalier "Danubius" Giurgiu, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu, Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Giurgiu, Asociatia Pescarilor Profesionisti ABRAMIS 2003, Asociatia pentru Promovarea Societatii Democratice, SC BLUETRAVEL SRL si Cioaca Ionut.

           Asociaţia are ca scop elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să urmărească dezvoltarea economica şi socială durabila a zonei şi să creeze un sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură, având în considerare toate aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.

          Asociaţia a luat fiinţă ca urmare a aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a Strategiei de dezvoltare locală şi a finanţării aferente implementării acesteia.

          Zona FLAG-ului Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean este formată din următoarele localităţi: Giurgiu (doar o parte a municipiului), Găujani, Gogoşari, Gostinu, Greaca, Herăşti, Hotarele, Izvoarele, Malu, Oinacu, Prundu, Putineiu, Răsuceni, Slobozia, Stăneşti, Toporu, Vedea.

          Finanţarea europeană aprobată pentru implementarea strategiei este de 10.057.700 ron, fonduri care pot fi accesate de către potenţiali beneficiari în vederea implementării  proiectelor în teritoriul vizat pentru: modernizarea bazinelor piscicole şi crearea de facilităţi pentru turismul piscicol, amenajarea bazinelor piscicole deja existente în scopul obţinerii de producţie  din acvacultură, realizarea de restaurante cu specific pescăresc, realizarea de puncte de colectare  şi desfacere de peşte, amenajarea unor spaţii pentru servicii şi agrement pentru turişti, promovarea şi protejarea sectorului pescăresc, precum şi dobândirea de competenţe în asigurarea sustenabilităţii.

 

Contact: E-mail: glgiurgiu@gmail.com, Tel. 0769 700367 / 0722143087