FLAG – “GIURGIU – TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”   este o asociaţie ce funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare

      FLAG – “GIURGIU – TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN” reprezintă un parteneriat public-privat legal constituit, alcătuit din reprezentanţi ai sectoarelor public, privat din sectorul pescăresc şi al societăţii civile şi este reprezentativ pentru teritoriul pescăresc din zona de Sud a judeţului Giurgiu, adiacentă fluviului Dunărea
      
     PARTENERI  FLAG “GIURGIU – TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”

1.Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu;

2.Consiliul Judeţean Giurgiu; 

3.Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius – Giurgiu;

4.Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură; 

5.Asociaţia Judeţeană a Vanătorilor şi Pescarilor Sportivi;

6.Asociaţia Pescarilor Profesionişti “ABRAMIS 2003”;

7.Asociaţia pentru Promovarea Societăţii Democratice;

8.S.C. Blue Travel S.R.L.

9.Cioacă Ionuţ
 

    ZONA DE ACŢIUNE A FLAG “GIURGIU – TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”

 

1.Municipiul GIURGIU
2.GĂUJANI
3.GOGOŞARI
4.GOSTINU
5.GREACA
6.HERĂŞTI
7.HOTARELE
8.IZVOARELE
9.MALU
10.OINACU
11.PRUNDU
12.PUTINEIU
13.RĂSUCENI
14.SLOBOZIA
15.STĂNEŞTI
16.TOPORU
17.VEDEA
 
FINANTARI DISPONIBILE:

MĂSURA 1 – VALORIFICAREA SECTORULUI  PISCICOL ŞI A TURISMULUI PISCICOL

• Nerambursabil: 1.428.000 euro
• Cofinanţare : 527.000 euro

  

MĂSURA 2 – PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA SECTORULUI PESCĂRESC PRECUM ŞI DOBANDIREA DE COMPETENŢE ÎN ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII

•Nerambursabil: 384.000 euro
 

 

Contact: E-mail: glgiurgiu@gmail.com, Tel. 0769 700367 / 0722143087