Cursul de schimb RON - EURO folosit in anul 2014 la intocmirea proiectelor 

 

Contract cadru de finantare 

 

Ordinul 1050, privind aprobarea Procedurii de atribuiere aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Covergenta"

 

Instructiuni privind procedura de achizitii aplicata Beneficiarilor privati de proiecte finantate prin POP 2007 - 2013

 

Instructiuni pentru atribuierea contratelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiarii privati

 

Anexa 1 Declaratia de esalonare

 

Contact: E-mail: glgiurgiu@gmail.com, Tel. 0769 700367 / 0722143087